Pakiet kompleksowy PLUS

Pakiet ten jest rekomendowany przez SGS, pozwoli on nie tylko zweryfikować wodę zimną, ale również ciepłą - pobierane są dwie odrębne próbki.

Do zakażenia bakterią Legionella dochodzi drogą inhalacyjną poprzez wdychanie skażonego aerozolu wraz z parą wodną. Bakterie namnażają się w rurach oraz systemach ciepłej wody użytkowej, w których temperatura wody wynosi między 25 – 55°C. Bakterie te w warunkach naturalnych bytują w środowisku wodnym. Zakażenie bakteriami Legionelli może wywołać ciężkie zapalenie płuc, zakażenie uogólnione z objawami sepsy oraz prowadzić do gorączki, bólów głowy oraz mięśni przy obniżonej odporności.Instalacje powinny być kontrolowane w tym kierunku przynajmniej raz na dwa lata.

Pakiet kompleksowy plus to również poszerzone badanie mikrobiologiczne wody, które umożliwia dokładną ocenę jej jakości i ewentualnego stopnia zanieczyszczenia.

Wykonujemy je przede wszystkim pod kątem obecności następujących parametrów: 

  • Bakterie grupy coli występują w środowisku naturalnym, w tym w wodach powierzchniowych oraz w pozostających w zasięgu ich oddziaływania wodach podziemnych. Ich obecność w wodzie może wynikać z różnych źródeł zanieczyszczeń takich jak np. gleba, roślinność, ścieki i świadczy o wtórnym zanieczyszczeniu wody;
  • Escherichia coli – bakteria Escherichia coli (lub w skrócie E. coli) to określenie bardzo groźnej dla człowieka pałeczki okrężnicy, która wywołuje bardzo poważne zakażenia układu moczowego oraz pokarmowego;
  • Enterokoków kałowych – wykrycie tych bakterii w wodzie świadczy o kontakcie wody pitnej z zanieczyszczeniami pochodzenia kałowego; bakterie te wywołują liczne choroby i są odporne na wiele antybiotyków;
  • Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - w wodzie do picia, po 72 h, nie może być więcej niż: 200 jtk/1ml (czyli 200 mikroorganizmów w 1 ml wody). Są to organizmy psychrofilne, giną poniżej temperatury 0°C i powyżej 30°C, najlepiej rozwijają się w temperaturze: 15°C. Zatem są dla nas stosunkowo niegroźne, gdyż nie przeżyją w ludzkim ciele;
  • Dodatkowo badamy utlenialność, która jest jedną z podstawowych właściwości wody. Ma znaczenie między innymi przy doborze odżelaziaczy i odmanganiaczy wody. Pomaga w ogólnej ocenie zanieczyszczenia wody.

Oprócz badań na obecność bakterii i pierwiastków (mangan, żelazo), przeprowadzamy także badania oceniające twardość wody, która jest istotna dla użytkowania sprzętów domowych, np. pralka, czajnik.

Ponadto nasi specjaliści sprawdzają czy w wodzie nie występują niezwykle szkodliwe dla zdrowia azotany i azotyny, które w wysokich stężeniach mogą prowadzić do rozwoju chorób nowotworowych.

Badamy również pH, przewodność oraz parametry organoleptyczne, takie jak smak i zapach wody.

Pakiet ten będzie pomocny przy doborze podstawowych filtrów dla osób, które posiadają własną studnie kopaną lub głębinową.

Wybierając pakiet kompleksowy+ masz pewność, że Twoja woda jest nie tylko zdatna do picia, ale również bezpieczna podczas brania prysznica, czy kąpieli.

Po wykonanych analizach specjaliści pomogą w interpretacji wyników.

Uwaga: Przy samodzielnym poborze tego pakietu, klient otrzyma m.in. dwa sterylne pojemniki z czerwoną nakrętką – jeden dla wody zimnej, drugi dla wody ciepłej. Prosimy o oznaczenie pojemników: „woda ciepła" lub "woda zimna”.

Jeśli masz pytania zadzwoń: 516069819!