Pakiet kompleksowy

Poszerzone badanie mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody umożliwia dokładną ocenę jej jakości i ewentualnego stopnia zanieczyszczenia. 

Wykonujemy je przede wszystkim pod kątem obecności następujących parametrów:

  • Bakterie grupy coli występują w środowisku naturalnym, w tym w wodach powierzchniowych oraz w pozostających w zasięgu ich oddziaływania wodach podziemnych. Ich obecność w wodzie może wynikać z różnych źródeł zanieczyszczeń takich jak, np. gleba, roślinność, ścieki i świadczy o wtórnym zanieczyszczeniu wody; 
  • Escherichia coli - Bakteria Escherichia coli lub w skrócie E. coli to określenie bardzo groźnej dla człowieka pałeczki okrężnicy, która wywołuje bardzo poważne zakażenia układu moczowego oraz pokarmowego;
  • Enterokoków kałowych – wykrycie tych bakterii w wodzie świadczy o kontakcie wody pitnej z zanieczyszczeniami pochodzenia kałowego; bakterie te wywołują liczne choroby i są odporne na wiele antybiotyków;
  • Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - w wodzie do picia, po 72 h, nie może być więcej niż: 200 jtk/1ml (czyli 200 mikroorganizmów w 1 ml wody). Są to organizmy psychrofilne, giną poniżej temperatury 0°C i powyżej 30°C, najlepiej rozwijają się w temperaturze: 15°C. Zatem są dla nas stosunkowo niegroźne, gdyż nie przeżyją w ludzkim ciele;
  • Dodatkowo badamy utlenialność, która jest jedną z podstawowych właściwości wody. Ma znaczenie między innymi przy doborze odżelaziaczy i odmanganiaczy wody. Pomaga w ogólnej ocenie zanieczyszczenia wody.

Oprócz badań na obecność bakterii i pierwiastków (mangan, żelazo), przeprowadzamy także badania oceniające twardość wody, która jest istotna dla użytkowania sprzętów domowych, np. pralka, czajnik. 

Ponadto, nasi specjaliści weryfikują, czy w wodzie nie występują niezwykle szkodliwe dla zdrowia azotyny, które w wysokich stężeniach mogą prowadzić do rozwoju chorób nowotworowych.

Badamy również pH, przewodność oraz parametry organoleptyczne, w tym smak i zapach wody. Pakiet ten będzie pomocny przy doborze podstawowych filtrów dla osób, które posiadają własną studnie kopaną lub głębinową.

Przeprowadzamy badania wody mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne, które są uznawane przez sanepid i zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dlaczego warto badać wodę?

Woda ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Każdy z nas ma codziennie kontakt z wodą, co sprawia, że jesteśmy narażeni na różnego rodzaju bakterie i pasożyty chorobotwórcze, które w niej występują. Z tego powodu warto kontrolować jakość wody przynajmniej raz w roku.

Z badań przeprowadzanych w Polsce wynika, że w wodzie w 8/10 studniach występują przekroczenia wartości dopuszczalnych dla parametrów bakteriologicznych lub fizykochemicznych. Badania mikrobiologiczne wody jednoznacznie także dowodzą, że zaczyna ona szkodzić zdrowiu, gdy w jej składzie pojawiają się szkodliwe związki chemiczne, np. azotyny lub, gdy pewne pierwiastki występują w zbyt wysokim stężeniu (żelazo, mangan). Wodę należy badać głównie w trosce o nasze zdrowie, ale też ze względu na użytkowany sprzęt domowy, aby zapewnić właściwe warunki jego eksploatacji.

Woda z publicznych sieci wodociągowych dostarczana do naszych domów i mieszkań jest systematycznie badana, jednak zdarza się, że jakość wody w naszym kranie nas niepokoi. Woda może wydawać się mętna, mieć nieprzyjemny zapach lub barwę. Może to być spowodowane np. zanieczyszczeniami z instalacji wewnętrznej budynku lub awarią rurociągu. Wówczas dobrze jest skontaktować się z naszym laboratorium, co pomoże rozwiązać problem z jakością wody.

Po wykonanych analizach specjaliści pomogą w interpretacji wyników.

Uwaga: Laboratorium SGS Polska nie zajmuje się montażem i instalacją filtrów. Nasze wyniki będą niezbędne dla firm zewnętrznych, które świadczą takie usługi. 

 Jeśli masz pytania zadzwoń: 516069819!