Pakiet bakteriologiczny

Poszerzone badanie mikrobiologiczne wody umożliwia dokładną ocenę jej jakości i ewentualnego stopnia zanieczyszczenia.

Wykonujemy je przede wszystkim pod kątem obecności następujących parametrów:

  • Występowanie bakterii grupy coli w środowisku naturalnym, w tym w wodach powierzchniowych oraz w pozostających w zasięgu ich oddziaływania wodach podziemnych. Ich obecność w wodzie może wynikać z różnych źródeł zanieczyszczeń, takich jak np. gleba, roślinność, ścieki i świadczy o wtórnym zanieczyszczeniu wody;
  • Występowanie bakterii Escherichia coli – bakteria Escherichia coli (lub w skrócie E. coli), to określenie bardzo groźnej dla człowieka pałeczki okrężnicy, która wywołuje bardzo poważne zakażenia układu moczowego oraz pokarmowego;
  • Występowanie Enterokoków kałowych – wykrycie tych bakterii w wodzie świadczy o kontakcie wody pitnej z zanieczyszczeniami pochodzenia kałowego; bakterie te wywołują liczne choroby i są odporne na wiele antybiotyków;
  • Ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C - w wodzie do picia po 72 h nie może być więcej, niż: 200 jtk/1ml (czyli 200 mikroorganizmów w 1 ml wody). Są to organizmy psychrofilne, które giną poniżej temperatury 0°C i powyżej 30°C, a najlepiej rozwijają się w temperaturze: 15°C.

  Przeprowadzamy badania wody mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne, które są uznawane przez sanepid i zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

  Dlaczego warto badać wodę?

  Woda ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Każdy z nas ma codziennie kontakt z wodą, co sprawia, że jesteśmy narażeni na różnego rodzaju bakterie i pasożyty chorobotwórcze, które w niej występują. Z tego powodu warto kontrolować jakość wody przynajmniej raz w roku.

  Z badań przeprowadzanych w Polsce wynika, że w wodzie w 8/10 studniach występują przekroczenia wartości dopuszczalnych dla parametrów bakteriologicznych lub fizykochemicznych. Badania mikrobiologiczne wody jednoznacznie także dowodzą, że zaczyna ona szkodzić zdrowiu, gdy w jej składzie pojawiają się szkodliwe związki chemiczne lub gdy pewne pierwiastki występują w zbyt wysokim stężeniu.

  Woda z publicznych sieci wodociągowych dostarczana do naszych domów i mieszkań jest systematycznie badana, jednak zdarza się, że jakość wody w naszym kranie nas niepokoi. Woda może wydawać się mętna, mieć nieprzyjemny zapach lub barwę. Może to być spowodowane np. zanieczyszczeniami z instalacji wewnętrznej budynku lub awarią rurociągu.

  Wówczas dobrze jest skontaktować się z naszym laboratorium, co pomoże rozwiązać problem z jakością wody.

  Wykonujemy badania wody w celu doboru odpowiedniego sposobu jej uzdatniania (filtry do wody). Należy okresowo sprawdzać jakoś wody, żeby upewnić się, czy nie została wtórnie zanieczyszczona w instalacji wewnętrznej (dotyczy głównie starego budownictwa) oraz nie wymaga dodatkowego polepszenia jakości (dobór filtra).

  Uwaga: Laboratorium SGS Polska nie zajmuje się montażem i instalacją filtrów, nasze wyniki będą niezbędne dla firm zewnętrznych, które świadczą takie usługi.

  Po wykonanych analizach specjaliści pomogą w interpretacji wyników.

  Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas 516069819!

  Zamówienie badań wody jeszcze nigdy nie było tak proste.