Pakiet fizykochemiczny

Jeśli interesuje Cię wyłącznie badanie fizykochemiczne i chcesz zbadać swoją wodę pod katem montażu stacji uzdatniania wody bądź doboru filtrów, ten pakiet jest właśnie dla Ciebie.

Na podstawie naszych badań firmy zewnętrzne pomogą dobrać odpowiednią stację uzdatniania lub filtry.

Woda zostanie przebadana pod względem fizykochemicznym oraz organoleptycznym. Wyniki badań pozwalają ocenić czy woda jest miękka/twarda, jaki jest poziom żelaza i manganu - szczególnie uciążliwych pierwiastków, które występują bardzo często w wodzie ze studni. Dodatkowo zbadamy również zawartość utlenialności, to bardzo ważny wskaźnik opisujący w sposób umowny zawartość związków organicznych w wodzie (również związków, które się łatwo utleniają).

Ponadto nasi specjaliści weryfikują czy w wodzie nie występują niezwykle szkodliwe dla zdrowia azotany i azotyny, które w wysokich stężeniach mogą prowadzić do rozwoju chorób nowotworowych. Z naszymi wynikami można zwracać się do firm, zajmujących się uzdatnianiem – wyniki pomogą w dokładnej ocenie jakości wody.

Woda ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Każdy z nas ma codziennie kontakt z wodą, co sprawia, że jesteśmy narażeni na różnego rodzaju bakterie i pasożyty chorobotwórcze, które w niej występują. Z tego powodu warto kontrolować jakość wody przynajmniej raz w roku.

Z badań przeprowadzanych w Polsce wynika, że w wodzie w 8/10 studniach występują przekroczenia wartości dopuszczalnych dla parametrów bakteriologicznych lub fizykochemicznych. Badania mikrobiologiczne wody jednoznacznie także dowodzą, że zaczyna ona szkodzić zdrowiu, gdy w jej składzie pojawiają się szkodliwe związki chemiczne, np. azotany, azotyny lub, gdy pewne pierwiastki występują w zbyt wysokim stężeniu (żelazo, mangan). Wodę należy badać głównie w trosce o nasze zdrowie, ale też ze względu na użytkowany sprzęt domowy, aby zapewnić właściwe warunki jego eksploatacji.

Woda z publicznych sieci wodociągowych dostarczana do naszych domów i mieszkań jest systematycznie badana, jednak zdarza się, że jakość wody w naszym kranie nas niepokoi. Woda może wydawać się mętna, mieć nieprzyjemny zapach lub barwę. Może to być spowodowane np. zanieczyszczeniami z instalacji wewnętrznej budynku lub awarią rurociągu. Wówczas dobrze jest skontaktować się z naszym laboratorium, co pomoże rozwiązać problem z jakością wody.

Po wykonanych analizach specjaliści pomogą w interpretacji wyników.

Uwaga: Laboratorium SGS Polska nie zajmuje się montażem i instalacją filtrów, nasze wyniki będą niezbędne dla firm zewnętrznych, które świadczą takie usługi.

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas 516069819!