Pakiet Legionella

Większość badań wody przeprowadza się w wodzie zimnej, jednak równie ważne jest badanie wody ciepłej, w której występują m.in. niezwykle groźne bakterie Legionella. Bakterie te w warunkach naturalnych bytują w środowisku wodnym.

Do zakażenia bakterią Legionella dochodzi drogą inhalacyjną poprzez wdychanie skażonego aerozolu wraz z parą wodną. Bakterie namnażają się w rurach oraz systemach ciepłej wody użytkowej, miejscami podwyższonego ryzyka są wszelkiego rodzaju prysznice, natryski, wanny z hydromasażem, jacuzzi a także wieże chłodnicze.

Namnażaniu sprzyjają:

  • temperatura wody 25-50°C,
  • powstawanie zastoin wody i tworzenie się biofilmu,
  • obecność osadów, mułu, kamienia kotłowego, produktów korozji, zaniedbania w konserwacji układów ciepłej wody użytkowej,
  • brak lub zbyt niskie stężenie związków dezynfekcyjnych.

Zakażenie bakteriami Legionelli może wywołać ciężkie zapalenie płuc, zakażenie uogólnione z objawami sepsy oraz prowadzić do gorączki, bólów głowy oraz mięśni przy obniżonej odporności.

Badanie wody w kierunku Legionella trwa od 10 do 12 dni. Oznaczenie wykonuje się metodą filtracji membranowej.

Przy zamówieniu pakietu „kompleksowy+” badanie legionelli 60% taniej!

Dlaczego warto badać wodę?

Woda ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Każdy z nas ma codziennie kontakt z wodą, co sprawia, że jesteśmy narażeni na różnego rodzaju bakterie i pasożyty chorobotwórcze, które w niej występują. Z tego powodu warto kontrolować jakość wody przynajmniej raz w roku.

Z badań przeprowadzanych w Polsce wynika, że w wodzie w 8/10 studniach występują przekroczenia wartości dopuszczalnych dla parametrów bakteriologicznych lub fizykochemicznych. Badania mikrobiologiczne wody jednoznacznie także dowodzą, że zaczyna ona szkodzić zdrowiu, gdy w jej składzie pojawiają się szkodliwe związki chemiczne, np. azotany, azotyny lub, gdy pewne pierwiastki występują w zbyt wysokim stężeniu (żelazo, mangan). Wodę należy badać głównie w trosce o nasze zdrowie, ale też ze względu na użytkowany sprzęt domowy, aby zapewnić właściwe warunki jego eksploatacji.

Woda z publicznych sieci wodociągowych dostarczana do naszych domów i mieszkań jest systematycznie badana, jednak zdarza się, że jakość wody w naszym kranie nas niepokoi. Woda może wydawać się mętna, mieć nieprzyjemny zapach lub barwę. Może to być spowodowane np. zanieczyszczeniami z instalacji wewnętrznej budynku lub awarią rurociągu. Wówczas dobrze jest skontaktować się z naszym laboratorium, co pomoże rozwiązać problem z jakością wody.

Po wykonanych analizach specjaliści pomogą w interpretacji wyników.

Uwaga: Laboratorium SGS Polska nie zajmuje się montażem i instalacją filtrów, nasze wyniki będą niezbędne dla firm zewnętrznych, które świadczą takie usługi.

Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas 516069819!