Badania lodów

Badanie lodów na obecność bakterii

Sezon wiosenno-letni to okres, w trakcie którego lody stają się jednym z czołowych produktów oferowanych w wielu punktach gastronomicznych. Należy jednak pamiętać, że podobnie jak inne produkty spożywcze powinny one zostać odpowiednio przebadane, zanim trafią do rąk klienta.

Ze względu na to, jaki skład chemiczny posiadają lody, mogą stać się one pożywką dla licznych drobnoustrojów. Ich źródłem najczęściej są surowce, jednak do zanieczyszczenia może też dojść w wyniku niedostatecznej higieny pracy bądź zaniedbań na etapie procesu produkcyjnego.

Aby lody pozostały jedynie smaczną przekąską, która w żadnym wypadku nie zaszkodzi zdrowiu, warto przed wprowadzeniem ich do oficjalnej sprzedaży wykonać analizę mikrobiologiczną lodów. Skorzystanie z usług Laboratorium Mikrobiologicznego SGS Polska umożliwi ewentualne wykrycie szkodliwych bakterii i tym samym poprawienie jakości produktu, co przełoży się jednakowo na zaufanie klientów, jak i zysk.

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w lodach

Jednym z surowców, za sprawą którego najczęściej drobnoustroje zostają wprowadzone do lodów, jest mleko. To surowiec będący podstawą wielu produktów tego typu, podobnie jak jajka. W ich mikroflorze mogą znajdować się bakterie chorobotwórcze, z czego najczęściej wykrywane są te z rodzaju Salmonella, Bacillus czy też enterokoki. Badanie lodów na Salmonellę i inne szkodliwe drobnoustroje może zatem zredukować ryzyko.

Warto podkreślić, że źródłem zakażenia mikrobiologicznego w lodach mogą być również takie dodatki, jak suszone i świeże owoce, a oprócz tego bakalie. Dlatego zaleca się, aby przed ich dodaniem do składu zostały poddane odpowiednim procesom termicznym, za sprawą których możliwe jest wyeliminowanie takich bakterii i zahamowanie ich rozwoju. W związku z tym jednym z kluczowych etapów procesu produkcyjnego jest m.in. pasteryzacja.

Należy pamiętać, że równie istotne jest zachowanie właściwej higieny pracy na końcowym etapie produkcji – czyli w chwili, w której lody trafiają do opakowań lub miejsca, w których będzie odbywała się ich dystrybucja. Zanieczyszczenia znajdujące się na powierzchni linii produkcyjnej, w opakowaniach czy pojemnikach również mogą prowadzić do przedostania się bakterii do produktu spożywczego.

Tym samym konieczne jest zadbanie nie tylko o higienę w zakładzie produkcyjnym – dużą wagę należy przykładać też do regularnego mycia i dezynfekcji powierzchni, które mają styczność z produktem spożywczym. Może to być m.in. automat, który posłuży do sprzedaży lodów klientom. Niedostateczne zastosowanie się do tych wymogów może poskutkować m.in. rozwojem bakterii z rodzaju Listeria.

Jakość mikrobiologiczna lodów – podstawa prawna

Jeżeli zajmujesz się sprzedażą lodów lub innych produktów spożywczych, obowiązują Cię kryteria jakości mikrobiologicznej zawarte w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2073/2005. Przeprowadzenie odpowiednich badań jest zatem wymogiem, jaki należy spełnić przed wprowadzeniem produktu do sprzedaży.

Badanie lodów – Laboratorium Mikrobiologiczne SGS Polska

Żeby badanie mikrobiologiczne lodów na wykrycie obecności bakterii Salmonella, Listeria oraz Enterobacteriaceae było miarodajne, konieczne jest pobranie 5 próbek. Jeśli chcesz wykonać pojedyncze badanie, również istnieje taka możliwość. Jako klient SGS Polska możesz samodzielnie przygotować próbki. Do tego zadania sprawdzą się sterylne pojemniki zakupione w aptece, jak te przeznaczone na próbki moczu. Próbki powinny zostać dostarczone osobiście przez klienta (jeśli odległość nie jest duża i są odpowiednie warunki oraz akcesoria do tego, by próbki nie zostały uszkodzone) lub też możliwy jest dojazd próbkobiorcy i odebranie przygotowanych próbek.

Oprócz tego Laboratorium Mikrobiologiczne SGS Polska może przeprowadzić dodatkowe badania w kierunku liczby pleśni, drożdży, pałeczek coli, gronkowców oraz ogólnej liczby drobnoustrojów. Analiza laboratoryjna lodów może być zarówno gwarancją jakości oferowanego produktu, jak i cennym źródłem informacji na temat bezpieczeństwa i higieny procesu produkcyjnego oraz sposobów przechowywania.

Podana cena obejmuje całość badania (wszystkie 5 powtórzeń).