Microscopic examination of activated sludge - why monitor its composition?

Mikroskopowe badanie osadu czynnego – dlaczego warto monitorować jego skład?

Badanie osadu czynnego nie musi, a wręcz nie powinno ograniczać się jedynie do badań fizykochemicznych. Osad czynny pod mikroskopem może być źródłem wielu przydatnych informacji ułatwiających oczyszczanie ścieków.

Osad czynny jest kłaczkowatą zawiesiną mikroorganizmów wykorzystywaną w biologicznych systemach oczyszczania ścieków. Składa się głównie z bakterii heterotroficznych i pierwotniaków. Jednakże, w osadzie czynnym mogą również występować organizmy nieco bardziej złożone, m.in.:

 • Wrotki,
 • Skąposzczety,
 • Niesporczaki,
 • Brzuchorzęski,

A także inne mikroorganizmy (np. grzyby).

Wrotek (Rotaria)

Orzęsek osiadły (Vorticella)

Osad czynny pod mikroskopem będzie wyglądał inaczej w każdej oczyszczalni z biologicznym usuwaniem zanieczyszczeń – jego skład zależy od wielu czynników, m.in. od:

 • rodzaju i ilości dopływających ścieków,
 • sposobu oczyszczania ścieków,
 • zróżnicowania parametrów oczyszczania.

Na czym polega badanie osadu czynnego pod mikroskopem?

Badanie osadu czynnego pod względem mikrobiologicznym polega na obserwacji in vivo (obserwacji preparatu z żywymi mikroorganizmami) osadu czynnego pod mikroskopem i jego opisu. Ponadto, można przeprowadzić identyfikację bakterii nitkowatych w osadzie czynnym, gdzie oprócz obserwacji in vivo należy wybarwić bakterie.

Biologiczne sposoby oczyszczania ścieków potrafią sprawiać kłopoty – zaburzenie równowagi w osadzie czynnym może być bardzo bolesne w skutkach. Począwszy od pogorszenia parametrów oczyszczania, po puchnięcie osadu, czy — w najgorszym wypadku — wyniszczenie całego osadu czynnego. Technolodzy w oczyszczalniach są świadomi tych zagrożeń, jednak wciąż nie każda oczyszczalnia wykonuje obserwacje mikroskopowe swoich osadów czynnych.

Obserwacje osadu czynnego pod mikroskopem – dlaczego warto je wykonywać?

Systematyczne obserwacje osadu czynnego pod mikroskopem przynoszą szereg korzyści. Dzięki nim możemy:

 • poznać skład „zdrowego” osadu czynnego, który będzie naszym punktem odniesienia do pracy z danym typem ścieków,
 • dowiedzieć się jakie zmiany pojawiły się w jego składzie i ocenić, czy są one pozytywne, czy negatywne oraz, czy będą miały one wpływ na parametry oczyszczanych ścieków,
 • o wiele szybciej zareagować na wszelkie negatywne zmiany w osadzie czynnym,
 • poznać dokładny typ bakterii nitkowatej, która się rozrosła, aby móc ją zwalczyć.

Zatem, badanie osadu czynnego pod mikroskopem dostarcza nam cenną wiedzę, która przydaje się w wielu krytycznych sytuacjach, do jakich czasem dochodzi w oczyszczalni. SGS Polska wykonuje profesjonalne i kompleksowe badania osadu czynnego wraz z omawianymi w artykule obserwacjami mikroskopowymi i identyfikacją bakterii nitkowatych.

Agnieszka Rybarska, ekspertka SGS Polska w branży Industries & Environment

Powrót do blogu