Do you run a spa centre? In addition to water quality, test radon in the air

Prowadzisz ośrodek uzdrowiskowy? Poza jakością wody, zbadaj radon w powietrzu

Prowadzisz ośrodek uzdrowiskowy? Poza jakością wody zbadaj radon w powietrzu. Jednakże nie tylko ośrodki uzdrowiskowe powinny zwrócić uwagę na obecność radonu w powietrzu. Radon to gaz, który może być niebezpieczny dla zdrowia ludzkiego, zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach. Dlatego warto sprawdzić poziom radonu w budynkach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, domy pomocy społecznej, domy dziecka, internaty czy domy studenckie. 

Szczególnie ważne jest to w placówkach, gdzie przebywają osoby starsze lub chore, a także dzieci, które są bardziej wrażliwe na działanie radonu. W takich miejscach powinno się regularnie przeprowadzać badania poziomu radonu w powietrzu oraz zastosować odpowiednie metody usuwania radonu w przypadku wykrycia jego zbyt wysokiej koncentracji. Warto również zwrócić uwagę na stacje uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia, gdzie może wystąpić przekroczenie dopuszczalnej normy radonu w wodzie pitnej. W takich przypadkach należy podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia tego zagrożenia dla zdrowia ludzi. Dlatego, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, warto pamiętać o dbałości o zdrowie swoich klientów oraz pracowników i regularnie monitorować poziom radonu w powietrzu oraz wodzie.


CO TO JEST RADON

Radon jest gazem radioaktywnym, który występuje naturalnie w glebie, wodzie i skałach. Wraz z powietrzem radon przenika do wnętrza budynków, gdzie może gromadzić się w zamkniętych przestrzeniach, takich jak piwnice czy pomieszczenia bez wentylacji. Niestety radon jest uważany za jedno z największych zagrożeń dla zdrowia, szczególnie kiedy znajduje się w powietrzu wewnątrz pomieszczenia. Wdychanie radonu przez dłuższy czas może prowadzić do poważnych chorób, w tym do zachorowania na raka płuc.


DLACZEGO RADON JEST GROŹNY DLA NASZEGO ZDROWIA I ŻYCIA?

Radon, bo o nim mowa, powstaje z radu obecnego w skorupie ziemskiej. Jednak w przeciwieństwie do radu czy uranu – tych naturalnie występujących pierwiastków promieniotwórczych – radon nie jest ciałem stałym, lecz gazem. Dlatego jako gaz przedostaje się do atmosfery, a następnie przenika do naszego układu oddechowego. Niestety nie pozostaje obojętny dla naszego organizmu.

Radonu nie jesteśmy w stanie zarejestrować żadnym z naszych zmysłów. Jednak w przypadku radonu pytanie nie powinno brzmieć „czy radon jest w powietrzu?”, a „jak dużo go jest?”. Jeżeli jego ilość jest niewielka, nie stanowi on większego zagrożenia (tak jest w przypadku otwartej przestrzeni). Problem zaczyna się, kiedy poziom radu jest podwyższony, najczęściej wewnątrz pomieszczeń, gdzie łatwo się gromadzi, a my spędzamy większość czasu. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) radon jest, obok palenia tytoniu, drugą najczęstszą przyczyną powstawania raka płuc u ludzi na świecie.


RADON W MIEJSCACH PRACY – REGULACJE PRAWNE

W wyniku nowelizacji ustawy – Prawo atomowe z 2019 r. (Dz. U. poz. 1593) do polskiego porządku prawnego wprowadzone zostały nowe przepisy prawnie regulujące zasady ochrony pracowników narażonych na podwyższone stężenie aktywności radonu w powietrzu. Ogłoszony został Krajowy plan działania w przypadku długoterminowych zagrożeń wynikających z narażenia na radon w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w miejscach pracy.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) średnioroczne stężenie radonu powyżej 100 Bq/m3 może już powodować problemy zdrowotne. Mimo to przepisy w wielu krajach Unii Europejskiej, także w Polsce, określają wartość referencyjną na poziomie 300 Bq/m3 (polskie Prawo Atomowe z 2019 roku, art. 23.). Co z tego wynika? Oznacza to, że miejsce z wynikiem poniżej tego poziomu, zgodnie z prawem, nie wymaga żadnej szczególnej interwencji. Powyżej tej wartości konieczne jest wdrożenie działań mających na celu zmniejszenie tej koncentracji poniżej poziomu odniesienia.

Informacja o terenach, na których średnioroczne stężenie promieniotwórcze radonu w powietrzu w znacznej liczbie budynków może przekroczyć poziom odniesienia 300 Bq/m3, została określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2020 r. Lista obejmuje 27 powiatów i miast na prawach powiatów z 6 województw. Prócz tego do miejsc narażonych na występowanie podwyższonego stężenia radonu zaliczają się także:

• podziemne trasy turystyczne,

• jaskinie,

• sanatoria,

• ośrodki spa,

• miejsca wydobywania ropy naftowej,

• miejsca wydobywania gazu ziemnego,

• miejsca wydobywania rud metali,

• miejsca pracy pod ziemią,

• budynki użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, domy pomocy społecznej, domy dziecka, internaty, domy studenckie),

• stacje uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia, gdzie wykryto przekroczenie radonu w wodzie pitnej,

• podziemne parkingi, magazyny i stacje metra.


RADON W DOMACH PRYWATNYCH

Stężenie radonu w powietrzu wewnętrznym zależy od budowy geologicznej danego terenu, konstrukcji budynku, a także wielu innych parametrów. Najlepszym sposobem zabezpieczenia się przed zagrożeniem jest wykonywanie systematycznych pomiarów. Natomiast w przypadku wykrycia przekroczeń poziomu odniesienia konieczne jest podjęcie stosownych działań.

Badanie poziomu radonu w budynkach mieszkalnych nie jest jeszcze uregulowane przepisami. Regularne wykonywanie pomiarów jest jednak niezbędne, jeśli chcemy mieć pewność, że jesteśmy bezpieczni.


POMIAR STĘŻENIA RADONU W POWIETRZU

Zmierz radon w Twoim miejscu pracy lub w domu w prosty i wygodny sposób. Pomiary stężenia radonu w powietrzu wykonywane będą za pomocą tzw. detektorów pasywnych. Detektorami są plastikowe fiolki z umieszczoną wewnątrz folią, czułą na uderzenia cząstek alfa, emitowanych przez radon.

Wystarczy zamówić detektory, ustawić je w miejscu pomiaru zgodnie z dołączoną instrukcją, a po zakończonej ekspozycji odesłać do nas detektory do analizy, którą przeprowadzi akredytowane laboratorium.

Liczba detektorów zależna jest od takich czynników jak liczba pomieszczeń, kondygnacja, a przede wszystkim czas, jaki ludzie spędzają w tej przestrzeni (powyżej 4h dziennie).

Minimalny czas pomiaru to jeden miesiąc (do trzech miesięcy) w okresie grzewczym.

Chcesz wiedzieć więcej? Chętnie odpowiemy na każde pytanie.

Zapraszamy do kontaktu: pl.envi@sgs.com.

Powrót do blogu